Būtų galima pasakyti, jog „Lean“ sistema savo prasme yra kur kas efektyvesnė nuosekliai traukdama paskui save darbų srautą nei kad stumdama juos po vieną.

Nuolatos kintant gaminamiems produkcijos kiekiams gamyba gali kur kas efektyviau prisitaikyti ir persiorientuoti prie esamo poreikio naudojant "Lean" sistemą. Tačiau suvaldyti nuoseklią darbų eigą realiu laiku kai vienas gamybos proceso intervalas tiesiogiai priklauso nuo prieš tai atlikto intervalo dažnai tampa sudėtinga užduotimi. Norėdami patenkinti paklausą ir vykdyti procesą paprasčiausiu ir efektyviausiu būdu, turite apibrėžti darbo skirto produktui pagaminti arba kiekvieno tarpinio gamybos intervalo trukmę laike.

 

Kas tai yra Takto Laikas?

Šis terminas kilęs iš vokiečių kalbos žodžio „takt“, kuris reiškia ritmą ar impulsą. Takto laikas pirmą kartą buvo naudojamas kaip matavimo vienetas 1930-aisiais Vokietijoje lėktuvų gamybai. Praėjus dvidešimčiai metų, tai reikšmingai prisidėjo prie to, kad „Toyota“ iš mažo japonų automobilių gamintojo tapo didžiausia automobilių kompanija pasaulyje.

Takto laikas - tai greitis, kuriuo turite užbaigti pagaminti gaminį, ar vieną iš tarpinių gamybos etapų kad patenkintumėte klientų poreikius. Pvz., Jei kas 3 valandas gaunate naujo produkto užsakymą, jūsų komanda turi pagaminti produktą per 3 ar mažiau valandų, kad patenkintų paklausą. 

Takto laikas yra jūsų pardavimo rodiklis ir gali būti lengvai priskiriamas jūsų širdies darbo ritmui. Tai leidžia optimizuoti gamybos pajėgumus tinkamiausiu būdu patenkinti paklausą, nekaupiant per didelio kiekio atsargų ar žaliavų. Naudojamas matavimo vienetas yra laikas reikalingas pagaminti vienam produkcijos vienetui. Pvz.: kiek sekundžių reikia pagaminti vienam produkcijos vienetui.

Gaminant produkcija srautinėje gamyboje ir nesilaikant laiko intervalo limitų atsiranda papildomos sąnaudos:

 • Gatavos produkcijos sandėliavimas ir perkrovimo išlaidos
 • Papildomi žaliavų įsigijimo ir saugojimo kaštai nes žaliavos sandėliuojamos pernelyg ilgai
 • Ankstyvos išlaidos darbo užmokesčiui
 • Praleistų galimybių gaminti kitas prekes laukiant trūkstamo tiekimo kaina
 • Kapitalo išlaidos už perteklinius pajėgumus

Atskiruose etapuose atsiliekant nuo gamybos srauto taip pat atsiranda papildomos išlaidos:

 • Nepatenkinti klientai ateityje gali sumažinti užsakymus
 • Viršvalandžių išlaidos, kad kompensuotumėte atsilikimą
 • Skubaus siuntimo išlaidos vėluojant užbaigti užsakymą laiku

 

Kaip Apskaičiuoti Takto Laiką?

Norėdami apskaičiuoti takto laiką, turite padalinti turimą gamybos laiką iš produkcijos poreikio per tą laiko tarpą. Pavyzdžiui: jei viena darbo pamaina trunka 8 darbo valandas o produktų paklausa per 8 valandas sudaro 120 vnt. reiškia ( 8 * 60 ) / 120 = 4 minutės.  Tai reiškia jog vienam produktui pagaminti turime 4 minučių laito intervalą. 

Mes patariame į skaičiavimo formulę įtraukti tik tą laiką, kurį jūsų komanda aktyviai dirbs kurdama vertę savo klientams. Tai reiškia, kad turėtumėte neįtraukti pertraukų, planinių priežiūros darbų ir perjungimų (jei tokių yra). Takto laiko skaičiuoklė jums padės tiksliau apskaičiuoti gamybos Takto laiką skirtą pagaminti produktui ar atlikti tarpinei operacijai.

Kaip matote, apibrėžti reikiamą laiką, reikalingą kliento poreikiams patenkinti, nėra raketų mokslas. Turėdami šiuos duomenis galite gerai apgalvoti, kaip valdyti komandos pajėgumus pagal klientų poreikius.

 

Takto laikas prieš Ciklo laiką prieš  Užsakymo atlikimo laiką

Žmonės linkę painioti Takto laiką su Užsakymo atlikimo laiku kuris yra ne mažiau svarbus „Lean“ metodikoje. Mes jau išsamiai aptarėme skirtumą tarp vykdymo laiko ir ciklo laiko, todėl sutelkime dėmesį į 3 pagrindininius, srautinėje gamyboje matuojamus laiko intervalus.

 • Užsakymo atlikimo laikas (Lead time) tai laiko atkarpa nuo gaunamo užsakymo iki produkcijos pristatymo klientui. Apskaičiuojamas pagal formulę: Užsakymo atlikimo laikas = Užsakymas pristatytas klientui - Užsakymas gautas iš kliento

 • Ciklo laikas (Cycle time) yra laikas, kurį jūsų komanda praleidžia aktyviai dirbdama pagal kliento užsakymą. Gali būti apskaičiuojamas : Ciklo laikas = Gamybos laiko intervalas skirtas užsakymui atlikti / Produkcijos kiekis vienetais

 • Takto laikas (Takt time) laikas yra maksimali laiko atkarpa pagaminti gaminiui, kurios jums reikia laikytis, kad tilptumėte į užsakymo atlikimo laiką padalintą iš produktų kiekio. Apskaičiuojamas pagal formulę: Takto laikas = Gryna darbo laiko trukmė /  Bendras produkcijos kiekis užsakyme vienetais.

Pavyzdžiui Užsakymo atlikimo laikas (Lead time) yra keturios dienos, o Ciklo laikas (Cycle time) - dvi dienos. Užsakymo atlikimo laikas rodo visą laiko intervalą, bet ne gamybos pajėgumų atliktą darbą. Jums gali būti skirtas 25 dienų ilgio Užsakymo atlikimo laikas, tačiau jei išspręsite problemą ar pagaminsite produktą per 2 dienas Ciklo laikas, bus skaitomas kaip 2 dienos.

 

Kodėl takto laikas toks svarbus?

Norint optimizuoti komandos gamybinius pajėgumus, labai svarbu apibrėžti komandos galimybes. Tai yra kritiškai svarbu norint sumažinti resursų ir gamybos pajėgumų švaistymą. Takto laiko planavimas padės išlaikyti nepertraukiamą darbo srautą ir sumažinti „Mura“ (nelygumus, kitaip trumpalaikes prastovas) darbo eigoje. Taip pat, nepaprastai vertingas yra užimtumo laiko planavimas  optimizuojant išlaidas žaliavoms, nes tai padeda išvengti perprodukcijos.

 

Nenumatytos gamybos prastovos

Skaičiuojant reikėtu atimti vidutini neplanuotą prastovos laiką iš bendro turimo laiko, kai tik jis tampa žinomas. Net jei nenumatytos prastovos yra tik teorinis laiko intervalas, vis vien tai geriau prognozuoja perspektyvų gamybos grafiką dabartinėmis aplinkybėmis. Tačiau, jei nėra nenumatytų darbo eigos sutrikimų, gali atsirasti tam tikra perprodukcija; tai yra taip pat nepageidautina.

Kita vertus, taikant šį metodą išvengiama nuolatinio grafiko pataisymo poreikio, pavyzdžiui, viršvalandžių, nebent prastovos laikas yra ženkliai didesnis nei vidutinis.

Egzistuoja ir kiti argumentai kodėl nereikėtu įtraukti neplanuotų gamybos prastovų laiko į takto laiko skaičiavimus:

 • Reguliarus ir kokybiškas aptarnavimas turėtų užkirsti kelią neplanuotam įrangos gedimui
 • Neplanuotas prastovos laikas (nesvarbu, ar sugedo įranga, ar įvyko avarija dėl personalo kaltės) iš tikrųjų sukels gamybos trūkumus ir vis vien reikės ištaisyti, pavyzdžiui, viršvalandžius
 • Šios neigiamos pasekmės turėtų paskatinti ilgalaikius taisomuosius veiksmus, pavyzdžiui, planuoti reguliarią techninę priežiūrą
 • Stengtis jog neplanuotų prastovų nuolat mažėtų, todėl pradinis rezultatas taps tikslesnis

 

Pabaigai

Teisingas terminų Ciklo laikasUžsakymo atlikimo laikas, ir Takto laikas supratimas yra pirmasis žingsnis, leidžiantis projektų vadovams ir „Lean“ praktikams judėti vienu žingsniu priekyje sprendžiant kasdienius gamybos optimizavimo iššūkius.