Gamybinės veiklos efektyvumo didinimas turėtų būti nukreiptas į laiko optimizavimą. Našesnis gamybinių procesų atlikimas yra vienas iš organizacijos sėkmės rodiklių.


Svarbiausi gamybos rodikliai


Pagrindiniai rodikliai kurie yra matuojami gamybos procese ar gamybinės įmonės veikloje yra šie:

 • užsakymo įvykdymo laikas (Quoted Lead Time) – laikas nuo kliento užsakymo gavimo iki jo įvykdymo;
 • užsakymo gamybos laikas (Production Lead Time) – laikas nuo žaliavų pristatymo į gamybą iki užbaigto gaminio;

 

Kadangi gamybos vadovai turi užtikrinti, kad išsikelti reikalavimai būtų įgyvendinti, o užsakymai klientus pasieks laiku, yra poreikis siekti darbo našumo gerinimo galimybių.

Pagrindinis gamybos tobulinimo principas išlieka toks pats – yra siekiama spartinti srautą t.y. trumpinti gamybos laiką. Didėjant srauto spartai, dažnai proporcingai mažėja gaminamo gaminio savikaina, nes per tą patį laiką yra pagaminama daugiau produkcijos, o lokalios sąnaudos kylant gamybos greičiui - didėja kur kas lėčiau.

Vienas svarbiausių gamybos tikslų yra maksimalaus leistino tempo darbe palaikymas. Yra būtina nuolatos ieškoti būdų, kurie galėtų leisti optimizuoti ir didinti gamybos našumą. Gamybos proceso silpnosios vietos dar kitaip vadinamos "butelio kakliukais", kuomet atsiranda reikiamų žaliavų pajėgumų trūkumas arba yra nevisiškas gamybos pajėgumų išnaudojimas. Nuolatos siekiant efektyvaus darbo, vyksta nuolatinė minėtų "butelio kakliukų" paieška ir šalinimas. Panaikinus vieną "butelio kakliuką" ieškoma sekančio. Tai yra nenutrūkstamas gamybos optimizavimo procesas, kuris reikalauja papildomo dėmesio. Viena iš efektyvių gamybos optimizavimo priemonių yra proceso eigos registratorius, leidžiantis realiu laiku stebėti silpnųjų gamybos vietų našumą, registruoti trumpalaikius sutrikimus ar prastovas. Proceso optimizavimo eigoje atlikus bet kokį pakeitimą, sistema leidžia įrašyti žymę su paaiškinamuoju tekstu, kokie pakeitimai buvo atlikti. Realiu laiku rodomame grafike galima matyti, kaip pakeitimas paveikė gamybos procesą.

 

Gamybos proceso registratoriaus paskirtis - nuolatinis vienos gamybinės eigos stebėjimas, duomenų registravimas ir atvaizdavimas, neapsunkinant staklių operatoriaus ar pamainos meistro darbo pertekline informacija.

Dažnai užduodamas klausimas: Kam reikalingas registratorius, jei įmonėje jau yra naudojamos Lean, TOC ar kitos panašios metodikos?

Atsakymas: Registratoriaus naudojimas nekenkia kitomis gamybos optimizavimo sistemomis, o veikiau jas papildo bei padaro gamybos procesą dar efektyvesniu. Sudėtingesnės sistemos dažnai reikalauja prieigos prie kompiuterio, kas dažnu atveju esant gamybos vietoje nėra patogu. Gamybos veiklos registratorius leidžia efektyviai ir glaustai atvaizduoti aktualią proceso informaciją, o atsitikus nenumatytam įvykiui, leidžią pažymėti jo priežastį būnant gamybos vietoje, pasinaudojant mobiliuoju telefonu.

Prireikus detalios istorijos arba einamosios informacijos apie gamybą, registratorius ją atvaizduos interneto naršyklės lange, mobiliame telefone arba kompiuteryje.

 

Kokius duomenis gali rinkti gamybos proceso registratorius?


Praktiškai bet kokius periodiškai pasikartojančius veiksmus gamyboje, arba įvykius užtrunkančius neapibrėžtą laiko tarpą.
Pateiksime kelis pritaikymo pavyzdžius:

CNC frezavimo/pjovimo/graviravimo staklių darbo režimo registratorius:


Skaitiklyje yra naudojamos signalų linijos IN1 - IN3, kurios skirtos įeinančio signalo trukmės matavimui bei signalo sumavimui. Įeinantis signalas gali būti dažymo roboto pulverizatoriaus mygtuko paspaudimas, judesio jutiklio suveikimas, operatoriaus gamybinių įtaisų įjungimas/išjungimas ir t.t. IN4 linija skaitiklyje yra valdančioji, kuri gavusi aukšto fronto signalą (teigiamos įtampos), automatiškai išjungia IN1-IN3 linijas, o aukšto fronto signalui dingus linijoje - automatiškai jas įgalina.

Registravimo režimas: darbo laiko intervalų registravimas.
Registratoriaus prijungimas: IN1 - špindelio dažnio keitiklio prijungimas, IN2 - signalas, pažymintis, kad staklės šiuo metu aktyvios, IN3 - Išorinis mygtukas - Naujas įrankis, IN4 - nenaudojamas, arba naudojamas tada, kai nuo tam tikro įvykio reikia išjungti arba įjungti skaitiklį.
Registruojami arba ekrane matomi gamybos proceso duomenys (pasirinktinai):

 • CNC staklių pjovimo įrankio darbo laikas
 • Bendras darbo laikas trukme arba procentine išraiška
 • Sunaudotų ir pakeistų pjovimo įrankių kiekis
 • Garsinis signalas operatoriui jog reikia pakeisti susidėvėjusį įrankį
 • Prastovos laikas trukme arba procentine išraiška
 • Darbo pamainos, pertraukos ir nenumatytos prastovos matomos grafike.
 • Laikrodžio funkcija


Bet koks periodines operacijas atliekantis įrengimas:


Registravimo režimas: Impulsų skaičiavimas.
Registratoriaus prijungimas: IN1 - operacijos relė arba jutiklis, išduodantis signalą kas kart atliekant pirminės įrenginio paskirties veiksmą, IN2-IN4 - nenaudojami.
Registruojami arba ekrane matomi gamybos proceso duomenys (pasirinktinai):

 • Įrengimo ciklų skaičius per pamainą bei užduotame trumpame laiko intervale.
 • Takto trukme realiu laiku, skaičiuojant ciklų kiekį užduotame laiko intervale.
 • Prastovos laikas, trukmė arba procentine išraiška
 • Darbo pamainos, pertraukos ir nenumatytos prastovos matomos grafike.
 • Laikrodžio funkcija

 

 

Gamyboje naudojamų proceso registratorių pavyzdžiai